6 augustus 2012Nieuw beleid btw-ondernemerschap commissariaten

De staatssecretaris heeft (onder druk van de Europese Commissie) nieuw beleid gepubliceerd ten aanzien van het btw-ondernemerschap van commissarissen die als lid van de raad van commissarissen een toezichthoudende en adviserende taak hebben. Volgens de staatssecretaris is de commissaris in ieder geval btw-ondernemer voor de commissariaatswerkzaamheden die nauw verbonden zijn met, of in het verlengde liggen van, de overige in het bedrijf of beroep plaatsvindende activiteiten en aldus als nevenactiviteiten kwalificeren. 

Dit komt o.a. voor bij commissariaten die worden vervuld door advocaten, belastingadviseurs en soortgelijke beroepsbeoefenaren. Als deze personen hun werkzaamheden in maatschapsverband uitoefenen is de maatschap in beginsel btw verschuldigd. De staatssecretaris keurt echter goed dat de commissaris de factuur uitreikt, mits de maatschap die facturen opneemt in de administratie. Toepassing van deze goedkeuring brengt niet met zich mee dat de maatschap de btw verschuldigd is. 

Het voorgaande betekent dat als een advocaat een commissariaat vervult dat in het verlengde ligt van de overige bedrijfswerkzaamheden en zijn werkzaamheden als advocaat uitoefent in maatschapsverband, de advocatenmaatschap btw verschuldigd is over de commissariaatsvergoeding. Indien de advocaat zijn commissariaatswerkzaamheden niet via de maatschap wil factureren kan hij ervoor kiezen om zich te laten registeren als btw-ondernemer en zelf facturen uit te reiken. Deze door de advocaat uitgereikte facturen moeten in de administratie van de advocatenmaatschap bewaard worden. 

Overgangsregeling

Tot 1 januari 2013 geldt de (huidige) goedkeuring dat btw-heffing achterwege blijft bij het vervullen van niet meer dan vier commissariaten. Commissariaten binnen één concern tellen in dit verband als één commissariaat als hiervoor één vergoeding ontvangen wordt. Daarnaast tellen de volgende commissariaten niet mee: 

  • van een oud-directeur van een vennootschap;
  • van een familielid van de directie van een vennootschap;
  • van een (oud-)directeur van een binnen concernverband aan de vennootschap gelieerde btw-ondernemer; en
  • waarvoor geen vergoeding wordt ontvangen of een vergoeding die niet aan de loonheffing is onderworpen.

De commissaris is ter zake van deze commissariaten ook niet aan btw-heffing onderworpen indien hij voor andere commissariaten wel btw-ondernemer is. Als een persoon meer dan vier commissariaten vervult mag btw-heffing achterwege blijven voor de commissariaten waarvoor hij een vergoeding ontvangt die niet aan de loonheffing onderworpen is. Een commissaris die van deze goedkeuring gebruikt maakt, heeft voor dat deel geen recht op aftrek. 

Hebt u vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht? Neem dan contact met ons op! U kunt ons telefonisch bereiken op 088-2989898 en per e-mail via info@btwplaza.nl.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op