17 november 2011Niet voldane en ook niet meer na te heffen invoer-btw niet aftrekbaar

Een btw-ondernemer heeft recht op aftrek van de voldane of verschuldigde invoer-btw indien hij de ingevoerde goederen voor aftrekgerechtigde bedrijfsdoeleinden gebruikt (bijv. btw-belaste doorverkoop aan derden). Indien de door een btw-ondernemer overgelegde oorsprongaangifte achteraf onjuist blijkt te zijn en dientengevolge alsnog invoer-btw wordt nageheven, kan deze nageheven btw in beginsel in aftrek worden gebracht. Echter, er zijn bijzondere omstandigheden denkbaar waarin de invoer-btw niet voldaan is en de voldoening ook niet meer in rechte afdwingbaar is. Dat de vordering niet meer in rechte afdwingbaar is, laat onverlet dat de vordering niet tenietgaat maar omgezet wordt in een natuurlijke verbintenis. In een dergelijke situatie is naar de mening van Advocaat-Generaal Sharpston geen sprake meer van verschuldigde invoer-btw die voor aftrek in aanmerking komt. Zij adviseert het HvJ EU in gelijke zin te beslissen. Voor deze conclusie en informatie over de aftrekbare invoer-btw zie 10.1.3

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op