14 mei 2012Niet te snel weigering nultarief wegens btw-fraude afnemer(s)

Het nultarief is op intracommunautaire leveringen van toepassingen indien goederen zijn vervoerd naar een andere EU-lidstaat en de goederen aldaar zijn onderworpen aan de btw-heffing ter zake van een intracommunautaire verwerving (hierna: ICV). A-G Van Hilten (hierna: de A-G) heeft in een vijftal cassatiezaken een conclusie genomen. Het gemeenschappelijke van deze zaken is dat er onregelmatigheden (btw-fraude) wordt vermoed. Naar de mening van de A-G is het voor het recht op btw-aftrek van belang dat de btw-ondernemer beschikt over een factuur waaruit de identiteit van de afnemer kan worden afgeleid. Voor toepassing van het nultarief is het niet van belang om de identiteit van de afnemer vast te stellen; het is (naast het bewijs dat de goederen naar een andere EU-lidstaat zijn vervoerd) voldoende dat de leverancier kan bewijzen dat de afnemer btw verschuldigd is ter zake van een ICV. Indien de ondernemer te goeder trouw is kan zijn aftrek niet geweigerd worden bij btw-fraude door de afnemer. Dit is anders indien de btw-ondernemer wist of had moeten weten dat er in de keten btw-fraude plaatsvond. In dat geval wordt de btw-aftrek geweigerd. In de zaak R heeft het HvJ EU geoordeeld dat het nultarief niet van toepassing is indien de leverancier zijn afnemers in staat stelt te frauderen door hun identiteit te verbergen. Naar de mening van de A-G geldt dit arrest uitsluitend indien de leverancier doelbewust fraudeert of niet voldoet aan wettelijke voorwaarden (bijv. door opmaken valse factuur). De A-G acht een weigering van het nultarief niet mogelijk indien de leverancier ‘slechts’ onzorgvuldig gehandeld heeft en wist of had moeten weten dat er in de keten btw-fraude plaatsvond (zie 12).

 Een weigering van de btw-aftrek is reeds aan de orde indien een leverancier wist of had moeten weten dat hij deelneemt aan een keten waarin btw-fraude plaatsvindt. Voor de weigering van het nultarief wegens btw-fraude gelden volgens de A-G strengere criteria: je moet zelf frauderen of doelbewust wettelijke voorwaarden voor de toepassing van het nultarief niet vervullen, zoals door het opstellen van valse facturen.          

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op