1 juni 2012Niet snel weigering nultarief bij afhaaltransacties

Hof Den Bosch heeft onlangs geoordeeld dat een leverancier bij afhaaltransacties het nultarief mag toepassen indien de afnemer zijn btw-identificatienummer toont en (schriftelijk) verklaart de goederen te vervoeren naar een andere lidstaat. Indien de inspecteur achteraf vaststelt dat het btw-identificatienummer van de afnemer niet juist is en/of de goederen niet zijn vervoerd naar een andere lidstaat, dan is het hem op grond van het communautaire rechtszekerheidsbeginsel niet toegestaan een naheffingsaanslag op te leggen aan de leverancier, tenzij hij aannemelijk maakt dat de leverancier actief betrokken was bij de (vermoedelijke) btw-fraude of dat de leverancier weliswaar tegen zijn wil betrokken was bij de btw-fraude, maar niet alles heeft gedaan om te voorkomen dat hij bij de btw-fraude betrokken zou raken.  

 De uitspraak van Hof Den Bosch is in lijn met de conclusie die A-G Van Hilten onlangs in een vijftal cassatiezaken met betrekking tot toepassing van het nultarief heeft genomen (zie 12). Zie voor meer informatie over het nultarief bij intracommunautaire leveringen 9.1.2.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op