5 maart 2013Niet langer kopie volledig paspoort bij toepassing btw-nultarief buitenlandse afnemers

In beginsel drukt op goederen die de EU verlaten geen Europese btw. Een btw-ondernemer mag het nultarief toepassen bij de verkoop van goederen aan ondernemers buiten de EU, maar ook bij de verkoop aan particulieren die hun normale verblijfplaats buiten de EU hebben. Om het nultarief te mogen toepassen, moet de ondernemer de uitvoer aan de hand van boeken en bescheiden aantonen. In het besluit 5 november 2011, nr. BLKB 2011/1247M is vastgelegd dat de normale verblijfplaats van de particuliere afnemer moet worden aangetoond aan de hand van een legitimatiebewijs. De btw-ondernemer zal daarom in het bezit moeten zijn van een kopie van het legitimatiebewijs van de particuliere afnemer. 

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft aan het Ministerie van Financiën vragen gesteld over dit ‘kopietje paspoort’. Het kopiëren of scannen van identiteitsdocumenten brengt namelijk risico’s met zich mee voor de persoonlijke levenssfeer van burgers, zoals identiteitsfraude. Naar aanleiding van deze vragen is het ministerie tot de conclusie gekomen dat het maken van een kopie van de pasfoto en het burgerservicenummer (BSN) niet noodzakelijk is en deze delen van het legitimatiebewijs moeten worden afgeschermd bij het maken van een kopie. Het besluit zal daarom met ingang van 1 juli 2013, of zoveel eerder als mogelijk is, worden aangepast. 

Bron: Accountancynieuws

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op