6 mei 2013Niet langer kopie volledig paspoort bij toepassing btw-nultarief buitenlandse afnemers

In beginsel drukt op goederen die de EU verlaten geen Europese btw. Een btw-ondernemer mag het nultarief toepassen bij de verkoop van goederen aan ondernemers buiten de EU, maar ook bij de verkoop aan particulieren die hun normale verblijfplaats buiten de EU hebben. Om het nultarief te mogen toepassen, moet de ondernemer de uitvoer aan de hand van boeken en bescheiden aantonen. Bij besluit is vastgelegd dat de normale verblijfplaats van de particuliere afnemer moet worden aangetoond aan de hand van een legitimatiebewijs. De btw-ondernemer zal daarom in het bezit moeten zijn van een kopie van het legitimatiebewijs van de particuliere afnemer.  

Naar aanleiding van kritische vragen van het College bescherming persoonsgegevens (CBP) over dit ‘kopietje paspoort’ heeft het Ministerie van Financiën besloten dat het maken van een kopie van de pasfoto en het burgerservicenummer (BSN) niet noodzakelijk zijn. In verband met de privacywetgeving is daarom in een geactualiseerd besluit opgenomen dat deze gegevens moeten worden afgeschermd bij het maken van een kopie.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op