28 maart 2019Niet aannemelijk dat stichting die subsidies aanvraagt bij provincie btw-ondernemer is; vertrouwensbeginsel staat naheffing btw in de weg

Feiten

Het doel van een stichting is het tot stand houden en verbeteren van provinciale musea. De stichting is van mening dat zij btw-ondernemer is en heeft aan de Belastingdienst verzocht om een btw-nummer te verstrekken. De stichting is van mening dat zij opbrengsten genereert voor de musea en projecten uitvoert namens de musea. De stichting ontvangt hiervoor subsidies van de provincie. In geschil is of de stichting kwalificeert als btw-ondernemer.

Rechtbank

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de stichting niet kwalificeert als btw-ondernemer. De stichting heeft niet aannemelijk gemaakt dat er rechtsbetrekkingen bestaan tussen haar en de musea. Van belang acht de rechtbank dat de stichting de subsidieaanvraag steeds op eigen naam heeft ingediend bij de provincie. Ook stelt de rechtbank dat de musea in juridisch opzicht geen invloed van betekenis hebben op hoe de subsidie uiteindelijk wordt besteed. De rechtbank vernietigt echter wel de naheffingsaanslagen die aan de stichting zijn opgelegd, omdat de stichting een beroep kan doen op het opgewekte vertrouwen van de inspecteur dat zij btw-ondernemer is. Dit vertrouwen staat naheffing in de weg.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op