20 januari 2017Nederland steunt Europees voorstel lager btw-tarief voor digitale media

In een persbericht van 1 december 2016 heeft de Europese Commissie het voorstel bekendgemaakt om het verlaagde btw-tarief toe te passen op elektronische publicaties van boeken, dag- en weekbladen en tijdschriften. De Commissie heeft voorgesteld de bepalingen die niet toelaten dat e-publicaties dezelfde voordelige btw-behandeling krijgen als traditionele gedrukte publicaties te schrappen. Zodra er tussen alle lidstaten overeenstemming is bereikt, zal de nieuwe regeling de lidstaten toestaan – maar niet verplichten – om de tarieven voor e-publicaties af te stemmen op die van gedrukte publicaties, aldus de Commissie in haar voorstel.

Recent is door het Ministerie van Buitenlandse Zaken een fiche over dit onderwerp toegezonden aan de Tweede Kamer. Een fiche is een korte samenvatting van een nieuw (beleids)voorstel van de Europese Commissie of relevante uitspraak van het HvJ, waarbij de aandacht uitgaat naar de gevolgen hiervan voor de Nederlandse (beleids)praktijk. In het fiche wordt, zoals reeds bekend was, aangegeven dat Nederland voorstander is van het uitgangspunt om lidstaten meer vrijheid te bieden bij het vaststellen van de btw-tarieven en van een gelijke behandeling van elektronische en fysieke publicaties. Nederland zal het voorstel van de Europese Commissie daarom steunen. Wel dringt Nederland aan op een verduidelijking van een aantal definities in het voorstel, onder andere van de goederen waarop het verlaagde btw-tarief van toepassing zal zijn.

In het fiche wordt daarnaast aangegeven dat het doorvoeren van de toepassing van het 6%-tarief voor digitale media in Nederland leidt tot een budgettaire derving van € 13 miljoen in 2018, oplopend naar een derving van € 15 miljoen structureel. Het voorstel zal niet leiden tot administratieve lasten voor bedrijven. Wel zal naar verwachting de prijs van een elektronische publicatie dalen voor de consument.

 In maart 2015 heeft het HvJ in twee inbreukprocedures tegen Frankrijk en Luxemburg beslist dat de btw-richtlijn de EU-lidstaten niet toestaat om het lage btw-tarief toe te passen op de verkoop van e-books. Dit betekende dat een toepassing van het lage btw-tarief op de verkoop van digitale publicaties pas mogelijk is als de btw-richtlijn zou worden gewijzigd, hetgeen de Commissie in december jl. voorgesteld heeft. Het voorstel van de Commissie is onderdeel van een reeks maatregelen die het btw-klimaat voor e-commercebedrijven in de EU, de ‘digitale interne markt’ moeten verbeteren. Zie 5.2 voor meer informatie over het verlaagde btw-tarief.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op