3 juni 2014Nederland spant zich in voor laag btw-tarief op digitale kranten en e-boeken

De staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes, heeft de Kamervragen beantwoord van de leden Omtzigt en Pieter Heerema (beiden CDA) inzake de toepassing van lage btw-tarieven op digitale kranten en e-boeken in België, Luxemburg en Frankrijk. 

In zijn reactie geeft de staatssecretaris aan dat hij ervan op de hoogte is dat België toestaat dat kranten het 0%-tarief toepassen op hun digitale abonnementen, dat Luxemburg het 3%-tarief sinds 2012 toepast op de digitale kranten en e-boeken en hiermee doorgaat ondanks een inbreukprocedure en dat Frankrijk -ondanks een lopende inbreukprocedure- het btw-tarief op e-boeken heeft verlaagd van 7% naar 5,5%. Tevens is de staatssecretaris ervan op de hoogte dat de Duitse regering een voorstander is van de toepassing van het lage btw-tarief op e-boeken.

De staatssecretaris bevestigt in zijn reactie dat de verkoop van digitale kranten of e-boeken vanuit Luxemburg aan een Nederlandse consument belast is met 3% btw, terwijl uitgevers in Nederland voor deze verkopen 21% btw in rekening moeten brengen. Op grond van de regels voor de plaats van dienst zijn elektronische diensten, zoals de verkoop van digitale krantenabonnementen of e-boeken, aan consumenten belast in het land van de verkoper. Met ingang van 2015 komt hieraan een einde. Vanaf die datum is ter zake van deze verkopen btw verschuldigd in het land van de consument en zal een verkoop van digitale kranten of e-boeken vanuit Luxemburg aan een Nederlandse afnemer belast zijn met 21% Nederlandse btw.

Naar aanleiding van de vraag wat de Nederlandse regering heeft gedaan om zich in de EU sterk te maken voor een EU-breed laag btw-tarief voor digitale nieuwsproducten geeft de staatssecretaris aan dat Nederland in zijn reactie op het Groenboek voor de modernisering van de btw van de Europese Commissie heeft aangegeven dat discussie over de btw-tariefinconsistentie en concurrentieverstoring tussen fysieke kranten en boeken en digitale kranten en boeken niet uit de weg gegaan moet worden. Daarnaast heeft de Nederlandse regering de Franse inzet gesteund voor een laag btw-tarief voor digitale boeken en kranten in de EU. Daarnaast heeft de Nederlandse regering in de Raad de steun uitgesproken voor de aansporing van de Europese Commissie om in haar lopende btw-evaluatie ook de zaken aan de orde te stellen die specifiek zijn voor de digitale economie, zoals de verschillende belastingtarieven voor digitale en fysieke producten. De staatssecretaris geeft echter aan dat voor de verruiming van de verlaagde btw-tarieven tot digitale kranten en boeken een unanieme beslissing van de EU-lidstaten nodig is.

Uit de reactie van de staatssecretaris kan worden opgemaakt dat Nederland kiest voor de ‘nette’ route en niet van plan is om net zoals Luxemburg en Frankrijk het verlaagde btw-tarief toe te passen zolang de btw-richtlijn dit niet toestaat. De consequentie hiervan is dat het tot 2015 goedkoper is om de e-boeken in Luxemburg te bestellen. Voor meer informatie over het 6%-tarief zie 5.2.??

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op