8 februari 2013Naheffingsaanslag btw-aftrek blijft door vaststellingsovereenkomst in stand

Een btw-ondernemer heeft in 2003 en 2004 diverse panden gekocht en laten renoveren. Vervolgens heeft de ondernemer een groot deel van een van de gerenoveerde panden btw-vrijgesteld verhuurd als woonruimte en een kleiner deel met btw belast verhuurd als restaurant. De ondernemer heeft de btw op de renovatiekosten van het pand die hem in rekening zijn gebracht, volledig in aftrek gebracht. De voorbelasting ter zake van de vrijgestelde en belaste verhuur wordt verdeeld in de verhouding 50/50. Door de Belastingdienst is een boekenonderzoek ingesteld bij deze ondernemer, waarna geconcludeerd is dat niet nauwkeurig is geadministreerd en te lichtvaardig voorbelasting in aftrek is gebracht, hetgeen in de zin van boetebepalingen kwalificeert als grove schuld. In het boekenonderzoek is vervolgens vermeld dat met de administrateur van de ondernemer op hoofdlijnen overeenstemming is bereikt over de verdeling van de voorbelasting. 

In geschil tussen partijen is nu of tussen partijen een vaststellingsovereenkomst is gesloten ten aanzien van de toerekening van voorbelasting en of de opgelegde naheffingsaanslag daarom in stand kan blijven. De inspecteur van de Belastingdienst meent dat dit het geval is, de ondernemer betwist dit echter. Een vaststellingsovereenkomst houdt in dat partijen zich jegens elkaar binden om een tussen hen geldend geschil te voorkomen of beëindigen. Rechtbank Arnhem oordeelt in deze zaak dat inderdaad een vaststellingsovereenkomst is gesloten, gelet op de verklaringen van partijen. Dat het wellicht niet de bedoeling van de ondernemer was dat zijn administrateur akkoord zou gaan met een dergelijke overeenkomst, doet hieraan niet af. De Belastingdienst mocht ervan uitgaan dat de administrateur handelde in naam van de ondernemer. De opgelegde naheffingsaanslag blijft daarom in stand.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op