27 juli 2012Naheffing van tafel omdat Duitse auto’s niet in Nederland zijn verworven

Een Nederlandse ondernemer faciliteerde de aankoop van gebruikte personenauto’s in Duitsland door (onder andere) Russische afnemers. De afnemers zochten auto’s uit en namen vervolgens contact op met de ondernemer, die de auto’s kocht. De Duitse verkopers waren daardoor in de veronderstelling dat zij de auto’s verkochten aan een Nederlandse ondernemer (een intracommunautaire levering) en pasten daarom het nultarief toe. In  werkelijkheid werden de auto’s direct doorverkocht en naar (onder andere) Rusland vervoerd. De ondernemer gaf in haar btw-aangifte geen intracommunautaire verwervingen aan. De inspecteur legde de ondernemer, mede gelet op het feit dat uit een strafrechtelijk onderzoek naar voren kwam dat de ondernemer een faciliterende rol speelde bij internationale btw-fraude met personenauto’s vanuit Duitsland, een naheffingsaanslag op. De ondernemer stelde echter dat het nultarief van toepassing was op de leveringen. 

Hof Amsterdam heeft in deze zaak geoordeeld dat de auto’s nooit in Nederland zijn geweest en daarom niet door de ondernemer in Nederland kunnen zijn geleverd. Het feit dat de Duitse verkopers een intracommunautaire levering aan de ondernemer in hun listing vermeldden, doet hier volgens het hof niet aan af, omdat een dergelijke listing op zichzelf geen bewijs vormt dat de auto’s daadwerkelijk naar Nederland zijn vervoerd. De naheffingsaanslag is daarom onterecht opgelegd.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op