27 augustus 2012Naheffing btw-aftrek plus 50% boete omdat tegenprestatie ontbreekt

Een B.V. heeft een zestal facturen ontvangen voor een totaalbedrag van € 269.000 vermeerderd met € 51.148 btw. Deze facturen zijn door de B.V. per bank betaald. De inspecteur heeft deze in aftrek gebrachte btw nageheven en een vergrijpboete van 50% opgelegd. Naar het oordeel van Hof Arnhem is niet aannemelijk geworden dat ter zake van de onderhavige facturen daadwerkelijk prestaties aan de B.V. zijn verricht. Dit betekent dat de in rekening gebrachte btw niet voor aftrek in aanmerking komt. De naheffingsaanslag is derhalve terecht opgelegd. Dit geldt naar het oordeel van het hof ook voor de vergrijpboete omdat de inspecteur aannemelijk heeft gemaakt dat de B.V. opzettelijk te weinig btw heeft betaald. De B.V. heeft -hoewel zij wist dat er aan haar geen prestaties waren verricht- toch de op de facturen vermelde btw in aftrek gebracht.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op