20 april 2017Motie voor in kaart brengen btw-behandeling beheer pensioenfondsen in EU

De btw-heffing op diensten aan pensioenfondsen in Nederland ligt al geruime tijd onder vuur in de Tweede Kamer. De Tweede Kamer heeft een motie van het Kamerlid Omtzigt (CDA) aangenomen waarin verzocht wordt om in beeld te brengen of deze handelswijze strookt met de handelswijze in andere EU-lidstaten.

De aangenomen motie van het Kamerlid Omtzigt verzoekt de regering in beeld te brengen op welke wijze elke lidstaat van de EU omgaat met de btw-druk op diensten aan pensioenfondsen, of en in welke gevallen daadwerkelijk btw in rekening gebracht moet worden voor beheerdiensten (administratie en vermogensbeheer) en in welke gevallen er een btw-vrijstelling van toepassing is. Daarnaast verzoekt de Kamer te rapporteren hoe de Europese Commissie invulling geeft aan het waarborgen van een gelijk speelveld van btw-heffing op het beheer van pensioenfondsen in alle lidstaten. De Tweede Kamer ontvangt deze inventarisatie en informatie graag voor 15 juni 2017 van de regering.

 Reeds eerder is de regering zowel door de Eerste als de Tweede Kamer opgeroepen om te onderzoeken of geen btw hoeft te worden geheven op het beheer van pensioenfondsen die zogenoemde DB-regelingen uitvoeren. De staatssecretaris heeft zich tot op heden op het standpunt gesteld dat de Europese btw-regels dit niet toestaan en dat de Hoge Raad deze zienswijze heeft bevestigd. Op zichzelf is dat juist, maar kennelijk kan dit argument de Tweede Kamer niet overtuigen omdat andere lidstaten naar verluidt geen btw heffen op het beheer van pensioenregelingen. De Tweede Kamer wil duidelijkheid over de vraag of en, zo ja, in welke gevallen andere lidstaten het beheer van pensioenregelingen en de werkzaamheden van de pensioenadministratie wel vrijstellen van btw-heffing. Naar onze mening is het verkrijgen van deze duidelijkheid een goede zaak. Een ongelijke btw-druk op pensioenfondsen in de verschillende lidstaten zorgt immers voor concurrentieverstoring. Wij vragen ons wel af of het – gezien de grote verschillen tussen de pensioenregelingen in de verschillende EU-lidstaten – reëel is om voor 15 juni 2017 duidelijkheid te verlangen. Daarnaast merken wij op dat het maar zeer de vraag is of de Nederlandse uitsluiting van de werkzaamheden (sinds 2015) van de pensioenadministratie van de btw-koepelvrijstelling (zie 8.2.12) in overeenstemming is met het Europese recht. De btw-ondernemers die deze werkzaamheden verrichten doen er naar onze mening verstandig aan om ter behoud van rechten tijdig bezwaar te maken tegen de voldoening van btw over deze werkzaamheden.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op