22 april 2013Mogelijk btw-verhoging op Curaçao voor luxegoederen

Op Curaçao, dat sinds 2012 onder financiële curatele van Nederland staat, zijn omvangrijke bezuinigingen aangekondigd en reeds gedeeltelijk ingevoerd. Het overgangskabinet van minister-president Daniel Hodge heeft de opdracht gekregen de overheidsfinanciën op orde te krijgen en heeft daartoe een aantal maatregelen voorgesteld. 

Eén van de voorgestelde maatregelen is het verhogen van het btw-tarief op luxegoederen, zoals auto’s en tv’s, van 6% naar 9%. Daarnaast is voorgesteld het btw-tarief op ongezonde producten te verhogen. Gezonde producten en producten die voorzien in de eerste levensbehoeften zullen daarentegen juist worden ontzien. Het voorstel is om op deze producten een vrijstelling van btw-heffing toe te passen. 

Curaçao kent een zogeheten cumulatief btw-stelsel, wat inhoudt dat bij elke transactie btw wordt geheven. Dit zorgt ervoor dat de consument uiteindelijk geen 9%, maar een veelvoud daarvan aan btw betaalt. 

Op Curaçao is inmiddels flink geprotesteerd tegen de mogelijke btw-verhoging en de overige aangekondigde bezuinigingen. 

Bron: Novum

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op