25 april 2013Moeiende topholding die geen ondernemer is mag in fiscale eenheid btw

De figuur van de fiscale eenheid houdt in dat juridisch zelfstandige btw-ondernemers die in Nederland gevestigd zijn als één btw-ondernemer worden aangemerkt indien zij financieel, organisatorisch en economisch verweven zijn. Op grond van de holdingresolutie kunnen ook moeiende topholdings (holdings met een beleidsbepalende en sturende functie) die zelf geen btw-ondernemer zijn opgenomen worden in een fiscale eenheid. De Europese Commissie is een inbreukprocedure gestart tegen Nederland omdat naar haar mening slechts btw-ondernemers in een fiscale eenheid kunnen worden opgenomen. 

Zonder specifiek in te gaan op de vraag of moeiende topholdings mogen worden opgenomen in een fiscale eenheid, heeft het HvJ EU in deze zaak geoordeeld dat ook niet-belastingplichtigen deel uit kunnen maken van een fiscale eenheid. Daarbij verwijst het HvJ EU naar zijn recente uitspraak in de zaak Commissie/Ierland dat het niet in strijd met de bewoordingen, context en doelstellingen van art. 11 btw-richtlijn dat niet-belastingplichtigen worden opgenomen in de fiscale eenheid. het beroep van de Europese Commissie wordt dan ook verworpen. 

Zie 1.10 voor dit arrest en meer informatie over de fiscale eenheid. 

In Nederland is de fiscale eenheid voor de btw beperkt tot belastingplichtigen (in Nederland aangeduid als btw-ondernemers). Naar onze mening volgt uit dit arrest niet dat Nederland de fiscale eenheid voor de btw moet openstellen voor de niet-ondernemers, maar dat dit mag. De goedkeuring dat moeiende topholdings die geen btw-ondernemer zijn toch in de fiscale eenheid voor de btw kunnen worden opgenomen, kan volgens het HvJ EU door de beugel. De vraag die dan nog resteert is of de beperking van deze goedkeuring tot moeiende topholdings in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. Want waarom mag een moeiende topholding die geen btw-ondernemer is wel in de fiscale eenheid met de dochtervenootschap(pen) en de directeur-grootaandeelhouder (hierna: dga) die moeit in zijn holding niet?

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op