10 januari 2012Medisch advies Arbodienst aan UWV voor indicatiestelling belast met btw

Een gecertificeerde Arbodienst die een medisch advies geeft aan het UWV in het kader van een (her)indicatie Wet sociale werkvoorziening (WSW) verricht volgens Rechtbank Haarlem geen gezondheidskundige verzorging van de mens. Dit betekent dat de btw-vrijstelling voor extramurale (para)medische verzorging niet van toepassing is. De Arbodienst heeft naar het oordeel van de rechtbank terecht (19%) btw op aangifte voldaan (zie 8.2.1).

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op