27 juli 2012Medisch advies Arbodienst aan UWV voor indicatiestelling belast met btw

Een gecertificeerde Arbodienst die een medisch advies geeft aan het UWV in het kader van een (her)indicatie Wet sociale werkvoorziening (WSW) verricht volgens Hof Amsterdam geen gezondheidskundige verzorging van de mens. De verrichtingen van de Arbodienst hebben volgens het hof namelijk in hoofdzaak tot doel om een derde noodzakelijke medische gegevens te verschaffen. De btw-vrijstelling voor extramurale (para)medische verzorging is daarom niet van toepassing. De Arbodienst heeft naar het oordeel van de rechtbank terecht (19%) btw op aangifte voldaan. 

Zie 8.2.1 voor de uitspraak en meer informatie over de vrijstelling voor (para)medische activiteiten.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op