18 januari 2017Mededeling parlement dat beheer DB-pensioenregeling btw-belast blijft

De Staatssecretaris van Financiën heeft op 19 december jl. per brief de Eerste Kamer en Tweede Kamer op de hoogte gesteld van het arrest van de Hoge Raad waarin wordt bevestigd dat het beheer van DB-pensioenregelingen btw-belast blijft. Daardoor krijgt de motie Oomen c.s. ook geen vervolg. Het onderzoek naar de mogelijkheden om in Nederland het beheer van DB- (belast met 21% btw) en DC-pensioenregelingen (btw-vrijgesteld) gelijk te behandelen zal dus niet plaatsvinden.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op