19 januari 2017Margeregeling van toepassing op gedemonteerde auto-onderdelen

Voor de wederverkoop van gebruikte goederen geldt een bijzondere btw-regeling, de margeregeling, op grond waarvan de wederverkoper niet over de gehele verkoopprijs btw verschuldigd is, maar slechts uit de winstmarge. Deze regeling geldt indien het gebruikte goed aan de wederverkoper (zonder berekening van btw) is geleverd door een iemand die ter zake van dit goed in het geheel geen btw-aftrek heeft genoten, zoals een particulier. In de prejudiciële procedure Sjelle Autogenbrug I/S (hierna: Sjelle) heeft de Deense rechter het HvJ gevraagd om uitleg van het begrip ‘gebruikt goed’.

In de zaak Sjelle gaat het om het gelijknamige Deense autorecyclagebedrijf dat handelt in gebruikte auto-onderdelen die uit autowrakken worden gedemonteerd, zich bezighoudt met de milieubehandeling en verwerking van het afval van de wrakken en de verkoop van het overblijvende schroot. Sjelle koopt de auto’s in van particulieren en ondernemingen. In een procedure bij het HvJ staat de vraag centraal of de onderdelen van een afgedankt voertuig die door Sjelle uit een auto gedemonteerd worden met het oog op wederverkoop als reserveonderdelen, aangemerkt kunnen worden als ‘gebruikte goederen’. In deze procedure betrof het de onderdelen uit auto’s die zijn opgekocht van particulieren. Op grond van de margeregeling is bij de levering van (onder andere) gebruikte goederen namelijk slechts btw verschuldigd uit de winstmarge.

Het HvJ heeft in deze zaak geoordeeld dat gedemonteerde auto-onderdelen aangemerkt kunnen worden als ‘gebruikte goederen’. Deze kwalificatie vereist namelijk alleen dat het gebruikte goed de functionaliteiten heeft behouden die het had toen het nieuw was, en dat het daarom, in de staat waarin het verkeert of na herstelling, opnieuw kan worden gebruikt. Dat is volgens het HvJ het geval voor autoreserveonderdelen die uit een autowrak worden gedemonteerd, aangezien zij zelfs na demontage uit het voertuig de functionaliteiten behouden die zij hadden toen zij nieuw waren en dus voor dezelfde doeleinden opnieuw kunnen worden gebruikt. De levering van de reserveonderdelen door een belastingplichtige wederverkoper valt daarom onder de toepassing van de margeregeling. Het niet toepassen van de margeregeling op deze onderdelen zou naar het oordeel van het HvJ haaks staan op de doelstelling van de regeling, die dubbele btw-heffing en mededingingsverstoring tussen belastingplichtigen op het gebied van gebruikte goederen beoogt.

 In Nederland is het beleid rondom de margeregeling opgenomen in het besluit van 17 juli 2014, nr. BLKB2014/546M (zie 11.4 voor meer informatie over de margeregeling.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op