10 juli 2014Macro-economisch onderzoek btw gap: circa 50% wegens insolvabiliteit

Voormalig staatssecretaris Weekers had de Tweede Kamer toegezegd om de mogelijkheden te bezien om op een methodisch verantwoorde wijze de zogenoemde tax gap in kaart te brengen. In samenwerking met het CBS heeft de Belastingdienst onderzoek gedaan naar de macro-economische schatting van de btw gap. De resultaten van dit onderzoek zijn aangeboden in een rapport.

Naar aanleiding van dit rapport merkt staatssecretaris Wiebes van Financiën op dat de keuze om eerst de btw gap te onderzoek verband houdt met het feit dat het CBS hierover reeds veel informatie heeft, terwijl ook de Europese Commissie al onderzoek heeft gedaan naar de VAT (btw) gap. De methode die het CBS en de Europese Commissie hanteren zijn vergelijkbaar.

De uitkomsten van het onderzoek zijn een macro-economische schatting en derhalve geen exacte schatting. Dit blijkt bijv. uit het feit dat de uitkomsten van het onderzoek door het CBS en de Europese Commissie -ondanks een vergelijkbare onderzoeksmethode- niet dezelfde zijn. Met name het inschatten van de non-observed economy (zwart werken bijv.) is moeilijk. De macrobenadering van de btw gap levert volgens de staatssecretaris geen inzicht op wat de achterliggende oorzaken zijn. Wel is uit het onderzoek gebleken dat circa 50% van de btw gap bestaat uit btw die niet binnenkomt als gevolg van een faillissement en andere vormen van insolvabiliteit. De btw gap kan ook gebruik worden om een trend inzichtelijk te maken. De berekende btw gap is in ieder geval laag in vergelijking met andere EU-landen.

Ten slotte constateert de staatssecretaris dat niet alleen de btw gap, maar ook het btw-systeem met zijn verschillende tarieven en vrijstelling invloed heeft op de totale btw-ontvangsten (de zogenoemde policy gap). Het CPB heeft in dit kader reeds aangegeven dat het hanteren van verschillende btw-tarieven en btw-vrijstellingen leidt tot lagere btw-inkomsten dan een btw-ssysteem met één btw-tarief, omdat de fiscale complexiteit ruimte geeft tot fiscale arbitrage. In de komende brede beschouwingen van het belastingstelsel zal worden bekeken of op dit terrein winst te behalen valt.?? 

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op