13 mei 2019Live interactieve erotische webcamsessies belast in land van waaruit organisator dienst verricht

Feiten

Een onderneming verricht tegen betaling diensten die bestaan in het beschikbaar stellen van live interactieve erotische webcamsessies. De modellen die tijdens de sessies in beeld verschijnen, bevinden zich op dat moment in de Filipijnen en zijn in dienst bij de onderneming. De onderneming stelt de voor de uitvoering van de webcamsessies benodigde hardware en software ter beschikking aan de modellen. De sessies zijn interactief van aard in die zin dat elke afnemer met de modellen kan communiceren en hun specifieke verzoeken kan doen. Verschillende afnemers kunnen tegelijkertijd live dezelfde sessie bekijken. De verwijzende rechter vraagt zich af of Geelen een vermakelijkheidsactiviteit verricht en op welke plaats deze dienst dan moet worden geacht materieel of daadwerkelijk te zijn verricht. Daarnaast vraagt de verwijzende rechter zich af of sprake is van een langs elektronische weg verrichte dienst.

HvJ

Het HvJ overweegt dat de verrichte dienst complex van aard is omdat zij uit verscheidene activiteiten bestaat. Deze bestaat zowel uit het door werknemers doen verrichten van optredens van erotische aard als uit de technische organisatie van de via internet toegankelijke live interactieve sessies. Volgens het HvJ staat vast dat deze dienst ertoe strekt aan de verkrijgers een bron van vermaak te verschaffen. Er is dus sprake van een vermakelijkheidsdienst. Het feit dat de vermakelijkheidsdienst niet wordt verricht op de fysieke locatie van de afnemers doet daar niet aan af. De diensten worden volgens het HvJ materieel verricht op de plaats van waaruit de dienstverrichter de sessies organiseert en afnemers de mogelijkheid geeft de sessies via internet te zien. Gegeven het feit dat alle afnemers van de dienst zich in Nederland bevinden, valt de dienst niet binnen de werkingssfeer van de bepaling uit de Zesde Richtlijn en Btw-richtlijn die ziet op langs elektronische weg verrichte diensten.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op