31 juli 2017Levering vis door Litouwse aan Estse onderneming niet belast met 0% btw

De intracommunautaire levering van goederen is belast met 0% btw. Worden goederen doorverkocht dan kan het intracommunautaire vervoer maar aan één van de leveringen worden toegerekend. In de zaak Toridas heeft het HvJ geoordeeld dat het nultarief niet mag worden toegepast indien sprake is van een doorverkoop van de goederen voordat het intracommunautaire vervoer naar de eindafnemer plaatsvindt.  

De feiten in deze zaak zijn als volgt. Toridas UAB (hierna: Toridas) is een in Litouwen gevestigde onderneming die diepgevroren vis heeft geïmporteerd uit Kazachstan. Deze vis heeft Toridas doorverkocht aan Megalain, een in Estland gevestigde onderneming. Megalain verkocht deze vis op de dag van aankoop of de dag erna door aan ondernemers in andere EU-lidstaten, namelijk: Denemarken, Duitsland, Nederland en Polen. Een deel van de vis werd onmiddellijk na doorverkoop verzonden naar de eindafnemers. Een ander deel van de vis werd vervoerd naar een bedrijfsruimte van de in Litouwen gevestigde onderneming Plunges šaltis (hierna: Plunges), om te worden gesorteerd naar grootte, bedekt met ijs en verpakt, alvorens te worden vervoerd naar de ondernemers in andere EU-lidstaten. In alle gevallen zorgde Megalain ervoor dat de betrokken goederen werden gesorteerd naar grootte, bedekt met ijs en verpakt alsook voor het vervoer. Toridas heeft op de leveringen van de vis aan Megalain het nultarief (in de btw-richtlijn: btw-vrijstelling met recht op aftrek) toegepast. Megalain heeft facturen zonder btw uitgereikt en zich op het standpunt gesteld dat de intracommunautaire verwervingen van de vis vrijgesteld zijn (lees: Megalain heeft de vereenvoudigde ABC-regeling toegepast). De Litouwse fiscus heeft het standpunt ingenomen dat de leveringen van Toridas binnenlandse leveringen zijn waardoor het nultarief ten onrechte is toegepast. In de procedures die daarop volgen heeft de rechter in hoger beroep het HvJ om uitleg verzocht. Volgens de verwijzende rechter staat vast dat Toridas op de hoogte was van de relevante omstandigheden van de doorverkoop door Megalain. 

Het HvJ oordeelt dat bij opvolgende leveringen waarbij de goederen slechts één keer intracommunautair wordt vervoerd, moet worden bepaald welke levering de intracommunautaire levering is. Bij deze beoordeling is van belang wanneer de beschikkingsmacht over de goederen is overgegaan op de eindafnemer. In deze zaak heeft Megalain de goederen geleverd aan de eindafnemers voor het intracommunautaire vervoer. Onder voorbehoud van verificatie door de verwijzende rechter zijn de leveringen van Toridas daarom binnenlandse leveringen die niet delen in het nultarief. Dat Megalain in Estland was gevestigd en aldaar voor de btw was geregistreerd, doet hieraan volgens het HvJ niet af. Dat de goederen na de levering aan Megalain zijn bewerkt voordat zij zijn vervoerd naar de eindafnemer acht het HvJ van geen belang voor de vraag of de levering aan Megalain kwalificeert als een intracommunautaire levering.

 Dat bij opvolgende leveringen en één intracommunautaire vervoersbeweging slechts één van de leveringen kwalificeert als de intracommunautaire levering is niet nieuw. Ook het oordeel dat het intracommunautaire vervoer moet worden toegerekend aan de tweede schakel (Megalain-eindafnemers) is niet verbazingwekkend indien Megalain, zoals in dit arrest wordt verondersteld, alle goederen in Litouwen (bij Toridas of in de  bedrijfsruimte van Plunges) na aankoop sorteerde naar grootte, met ijs bedekte en verpakte en in alle gevallen het vervoert regelde naar de eindafnemers van Megalain. Het is jammer dat het HvJ niet expliciet ingaat op de vereenvoudigde ABC-levering. De boodschap van dit arrest lijkt te zijn dat toepassing van deze regeling in een zaak als de onderhavige niet mogelijk is. Als de levering door Toridas geen intracommunautaire levering is, kan immers ook geen sprake zijn van een – op grond van art. 141 btw-richtlijn – onbelaste intracommunautaire verwerving door Megalain, gevolgd door een binnenlandse levering door Megalain aan de eindafnemers met toepassing van de btw-verleggingsregeling in de lidstaat van bestemming. Duidelijk is dat onderhavig arrest de toepassing van de btw-regels bij intracommunautaire goederentransacties niet eenvoudiger maakt. Voor ondernemers die gemakkelijk ervan uitgaan dat de vereenvoudigde ABC-levering van toepassing is, is dit arrest dan ook een waarschuwing. Zie voor meer informatie over het nultarief 9.1.2 voor meer informatie over de vereenvoudigde ABC-regeling 9.1.6

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op