12 juli 2012Levering van deels gesloopt winkelcentrum vrijgesteld

De levering van een winkelcentrum dat reeds gedeeltelijk gesloopt is, maar dat nog toegankelijk is voor publiek en waarin nog ten minste één winkel open is, kwalificeert als een van btw vrijgestelde levering, aldus het HvJ EU. 

Aan het winkelcentrum, dat in slechte staat verkeerde, was reeds een aantal sloopwerkzaamheden verricht voordat de levering aan een projectontwikkelaar plaatsvond. De projectontwikkelaar heeft de werkzaamheden na de levering voortgezet, waardoor een vervaardigd goed is ontstaan. Volgens de projectontwikkelaar kwalificeert de levering als een met btw belaste levering, gelet op de bedoeling van partijen om een vervaardigd goed te doen ontstaan. Hoever de werkzaamheden op het moment van levering zijn gevorderd, dient hierbij niet van belang te zijn. 

Het HvJ EU heeft echter geoordeeld dat, hoewel rekening gehouden dient te worden met de wilsverklaring van partijen, de levering van het winkelcentrum niet kan worden aangemerkt als de levering van een nieuw gebouw met erbij behorend terrein vóór eerste ingebruikneming, nu de sloopwerkzaamheden slechts gedeeltelijk hebben plaatsgevonden en het winkelcentrum kennelijk nog gedeeltelijk in gebruik was. De levering is daarom vrijgesteld van btw-heffng. 

Zie 7.4 voor deze uitspraak en meer informatie over de levering van onroerend goed.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op