12 juli 2013Levering schoolgebouw tegen lage vergoeding geen misbruik van recht

De gemeente Wageningen heeft een schoolgebouw laten bouwen. De bouwkosten bedroegen ca. € 18 miljoen. In 2006 heeft de gemeente dit schoolgebouw voor een bedrag van € 440.000 (incl. btw) verkocht aan het schoolbestuur en de btw op de bouwkosten, een bedrag van € 3,3 miljoen, in aftrek gebracht. De inspecteur meent echter dat de gemeente geen recht heeft op aftrek van de btw op de bouwkosten en heeft een naheffingsaanslag opgelegd. 

In eerste aanleg heeft Rechtbank Arnhem in deze zaak geoordeeld dat de macht om als eigenaar over het schoolgebouw te beschikken is overgedragen op het schoolbestuur. Dat een lage vergoeding wordt betaald betekent volgens de rechtbank niet dat de vergoeding symbolisch is. Er heeft derhalve een levering van het schoolgebouw tegen vergoeding plaatsgevonden. Van een handelen als overheid is geen sprake. Toch gaat de volledige btw-aftrek van de gemeente niet door, omdat de rechtbank oordeelt dat sprake is van misbruik van recht. 

In hoger beroep oordeelt Hof Arnhem-Leeuwarden, evenals de rechtbank, dat de overeengekomen vergoeding van € 440.000, afgezet tegen de getaxeerde waarde in het economisch verkeer van het schoolgebouw van ca. € 16,6 miljoen (excl. btw), niet kwalificeert als een symbolische vergoeding. Daarnaast is het hof eveneens van oordeel dat de gemeente niet handelt als overheid, maar als btw-ondernemer. Het hof volgt de rechtbank echter niet in haar oordeel dat sprake is van misbruik van recht. Op grond van de Wet op het voortgezet onderwijs heeft de gemeente de plicht om zorg te dragen voor de huisvesting van scholen in het voortgezet onderwijs. Dit is mogelijk door een huisvesting te realiseren en de eigendom hiervan vervolgens over te dragen dan wel de huisvesting zelf in eigendom te houden. Het stond de gemeente vrij te kiezen tussen deze mogelijkheden. Dat de gemeente ervoor heeft gekozen de eigendom van het schoolgebouw over te dragen aan het schoolbestuur, kan aldus niet tot misbruik van recht leiden. Hieraan doet niet af dat de gemeente een prijs heeft bedongen die lager is dan de kostprijs van het schoolgebouw. De gemeente heeft daarom recht op aftrek van de btw op de bouwkosten. 

Voor meer informatie over misbruik van recht zie 13.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op