19 mei 2020Levering oud gebouw dat door koper wordt gesloopt is btw-vrijgesteld

Het HvJ heeft in de zaak KPC Herning duidelijk gemaakt dat de levering van grond met daarop een oud pakhuis dat op het moment van de levering nog volledig intact is en bestemd is om door de koper te worden gesloopt, geen levering is van een bouwterrein is. Dit betekent dat sprake is van de btw-vrijgestelde levering van een oud gebouw waarvan de verkrijging in Nederland belast is met 2% (woning) of 6% (niet-woning) overdrachtsbelasting. Dat de verkoper na de sloop van het pakhuis door de koper ook de nieuwbouw realiseert doet hieraan niet af. Het HvJ ziet de levering van het oude gebouw en de oplevering van de nieuwbouw dus als afzonderlijke prestaties van de verkoper, omdat de tussenliggende sloop van het oude gebouw plaatsvindt door de koper. In zoverre wijkt de situatie in de zaak KPC Herning af van die in de zaken Don Bosco en Woningstichting Maasdriel waarin de sloop van de oude gebouwen wel plaatsvond door de verkoper. 


Voor de praktijk is het belang van het KPC Herning-arrest gelegen in de mogelijkheid om te voorkomen dat over de levering van de grond met daarop de te slopen opstallen btw verschuldigd is. Dit kan eenvoudig worden bewerkstelligd door de sloop niet door de verkoper, maar door de koper te laten plaatsvinden. Uiteraard zal dat dan ook in werkelijkheid zo moeten zijn. De levering van de grond met daarop de oude opstallen zonder btw is met name interessant indien de grond wordt (door)geleverd aan particulieren of belastingplichtigen die (nagenoeg) geen recht op btw-aftrek hebben. Uiteraard denken wij bij vastgoedtransacties of -projecten graag met u mee hoe u de btw- en overdrachtsbelastingdruk kunt optimaliseren. ?

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op