9 september 2011Levering onbebouwd terrein bestemd voor nieuwbouw belast met 19% btw

De Hoge Raad heeft op 9 september 2011 een prejudiciële vraag gesteld aan het Hof van Justitie van de EU teneinde te vernemen of de Nederlandse voorwaarden voor een bouwterrein in art. 11, lid 4 Wet OB in overeenstemming zijn met het Europese recht. Meer specifiek wil de Hoge Raad weten of Nederland op grond van het Europese recht iedere levering van een onbebouwd terrein dat bestemd is als ondergrond voor een opstal moet belasten met btw. In onderdeel 7.6 van het btw-handboek is hierover meer informatie te vinden. 

 

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op