10 september 2013Levering kweekvloeistof paddo’s valt niet onder 6%-tarief

Een eenmansondernemer produceert kweekvloeistof voor paddo’s en verkoopt deze vloeistof via postorder en internet. De ondernemer brengt 6% btw in rekening op de verkoop van de kweekvloeistof. Naar zijn mening moet het product gelijk behandeld worden met growkits (zie “Levering growkits belast met 6% btw”). De inspecteur van de Belastingdienst is echter van mening dat de verkoop is belast tegen het algemene btw-tarief en heeft een naheffingsaanslag opgelegd. 

Rechtbank Noord-Holland heeft in deze zaak geoordeeld dat de levering van de kweekvloeistof belast is met 21% btw. Naar het oordeel van de rechtbank is de vloeistof niet aan te merken als (een ingrediënt) van een voedingsmiddel, omdat paddo’s, hoewel zij eetbaar zijn, niet kwalificeren als voedsel. Gelet op de strekking van het verlaagde tarief is volgens de rechtbank geen sprake van een voor de consument essentieel goed waarvoor het verlaagde tarief is bedoeld. Daarnaast is de kweekvloeistof niet gelijk te stellen aan land- en tuinbouwzaden, broed (voor de kweek van o.a. champignons) of pootgoed. Een beroep op het gelijkheids- en neutraliteitsbeginsel slaagt evenmin, omdat de kweekvloeistof een ander product is dan een growkit, die belast is met 6% btw, zodat van gelijke gevallen geen sprake is. 

Zie 5.2 voor meer informatie over het verlaagde tarief.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op