23 juni 2015Levering kweekvloeistof paddo’s belast met 6% btw

Een eenmansondernemer produceert kweekvloeistof voor paddo’s en verkoopt deze vloeistof via postorder en internet. De ondernemer brengt 6% btw in rekening op de verkoop van de kweekvloeistof. Naar zijn mening moet het product gelijk behandeld worden met de levering van growkits (belast met 6% btw). De inspecteur van de Belastingdienst is echter van mening dat de verkoop is belast tegen het algemene btw-tarief en heeft een naheffingsaanslag opgelegd.

Rechtbank Noord-Holland en Hof Amsterdam hebben in deze zaak geoordeeld dat de levering van de kweekvloeistof belast is met 21% btw. Naar het oordeel van de rechtbank en het hof is de vloeistof niet aan te merken als (een ingrediënt) van een voedingsmiddel, omdat paddo’s niet kwalificeren als etenswaren die plegen te worden aangewend voor menselijke consumptie.

In cassatie oordeelt de Hoge Raad dat voor menselijke consumptie bestemde paddenstoelen, zoals paddo’s, levensmiddelen zijn als bedoeld in post a.1 van Tabel I waarvan de levering belast is met 6% btw. Sporen van paddenstoelen zijn gelijk te stellen aan plantenzaden. Op grond van post a.41 van Tabel I geldt het 6%-tarief ook voor de levering van land- en tuinbouwzaden voor zover dienende voor de teelt van de in Tabel I vermelde producten. Voor de kweek van eetbare paddenstoelen bestemde sporen moeten op grond hiervan worden aangemerkt als in post a.41 van Tabel I bedoelde land- en tuinbouwzaden. Dat de sporen zijn vermengd met water en zijn verpakt in een injectiespuit doet hieraan niet af. Evenmin doet hieraan af dat deze sporen sinds 1 december 2008 zijn opgenomen in bijlage I, lijst II van de Opiumwet. De levering van de kweekvloeistof voor paddo’s is –anders dan het hof heeft geoordeeld- derhalve belast met 6% btw.

De Hoge Raad heeft gesproken. Dit betekent dat de staatssecretaris alleen door uitsluiting van (kweekvloeistof voor) paddo’s uit Tabel I de levering van deze goederen alsnog onder het 21%-tarief kan brengen. Zie