23 mei 2012Levering in douane-entrepot in beginsel belast met btw

Een goed dat van buiten de EU komt en onder een douaneregeling wordt geplaatst, heeft nog niet de status van een communautair goed (thans uniegoed).  Zolang nog geen sprake is van invoer zijn geen invoerrechten verschuldigd. Maar wat zijn de btw-gevolgen van de verkoop van een goed dat zich in een douane-entrepot bevindt aan een andere onderneming in de EU, terwijl het fysiek op dezelfde plaats blijft en onder de douaneschorsingsregeling (actieve veredeling) blijft? Deze vraag is door de Slowaakse cassatierechter voorgelegd aan het HvJ EU in de zaak ‘Profitube’. De Slowaakse fiscus is van mening dat de verkoop een normale, met btw belaste levering van goederen is. A-G Mengozzi is dezelfde opvatting toegedaan. De omstandigheid dat de goederen zich fysiek in een douane-entrepot bevinden en onder een douaneschorsingsregeling vallen, doet hieraan naar de mening van de A-G niet af. De Zesde Richtlijn (thans btw-richtlijn) biedt EU-lidstaten weliswaar de mogelijkheid om deze leveringen niet te belasten met btw, maar van die mogelijkheid heeft Slowakije geen gebruik gemaakt. Het HvJ Eu moet nog arrest wijzen.

Nederland kent -evenals de meeste andere EU-lidstaten- wel een nultarief voor de levering van nog niet ingevoerde goederen. De uitkomst van deze zaak heeft derhalve geen betekenis voor Nederland. Bij handel van goederen in een douane-entrepot in Slowakije en Oostenrijk moet echter wel rekening gehouden worden met btw-heffing.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op