1 maart 2013Levering growkit belast met 6% btw

Een eenmansondernemer produceert en verkoopt broed, een mengsel van rogge (of een vergelijkbaar product) en schimmel- of sporencultuur, waaruit paddo’s groeien. Hij verkoopt dit product zowel in grote hoeveelheiden in plastic zakken als in kleine hoeveelheden in zogeheten ‘growkits’, pakketten waarmee afnemers zelf paddo’s kunnen kweken. De ondernemer brengt 6% btw in rekening op de verkoop van de growkits. De inspecteur van de Belastingdienst is echter van mening dat de verkoop van de growkits is belast tegen het algemene btw-tarief. Beide partijen zijn het erover eens dat op de levering van slechts de schimmel- of sporencultuur het verlaagde tarief van toepassing is.

In eerste aanleg is door Rechtbank Leeuwarden geoordeeld dat het algemene btw-tarief van toepassing is op de levering van de growkits. In hoger beroep oordeelt Hof Leeuwarden echter dat de levering van de growkits is belast met 6% btw. Het hof overweegt daarbij dat door de ondernemer onbestreden is gesteld dat het broed dat in de growkits wordt geleverd, hetzelfde broed is als dat wordt gebruikt voor de kweek van (onder andere) champignons en dat slechts de schimmel- of sporencultuur verschilt. Nu champignonbroed in het toelichtende besluit op tabel I wordt genoemd als voorbeeld van een product dat onder het verlaagde tarief valt, kan niet worden geoordeeld dat voor de kweek van andere paddestoelen (waaronder paddo’s) bestemd broed niet onder het verlaagde tarief valt. Tot slot oordeelt het hof dat, bij de verkoop van growkits, de levering van broed de hoofdprestatie is en de levering van producten die het broed in goede staat houden, bijkomende prestaties zijn, die voor de klant geen doel op zich zijn, maar een middel vormen om de hoofddienst zo aantrekkelijk mogelijk te maken. De levering van de growkit is daarom belast met 6% btw. 

Zie 5.2 voor meer informatie over toepassing van het verlaagde btw-tarief.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op