8 november 2012Levering goederen in douane-entrepot in beginsel belast met btw

Een goed dat van buiten de EU komt en onder een douaneregeling wordt geplaatst, heeft nog niet de status van een communautair goed (thans uniegoed).  Zolang nog geen sprake is van invoer zijn geen invoerrechten verschuldigd. Maar wat zijn de btw-gevolgen van de verkoop van een goed dat zich in een douane-entrepot bevindt aan een andere onderneming in de EU, terwijl het fysiek op dezelfde plaats blijft en onder de douaneschorsingsregeling (actieve veredeling) blijft? Deze vraag is aan het HvJ EU voorgelegd in de zaak Profitube, waarin het ging om de verkoop van tot staalprofielen verwerkte staalrollen. 

De Slowaakse fiscus is van mening dat de verkoop een normale, met btw belaste levering van goederen is. Volgens de Slowaakse vennootschap Profitube is de verkoop echter niet aan de btw-heffing onderworpen. Het HvJ EU heeft in deze zaak geoordeeld dat de verkoop van de staalprofielen inderdaad een normale, met btw belaste levering van goederen is. De omstandigheid dat de goederen zich fysiek in een douane-entrepot bevinden en onder een douaneschorsingsregeling vallen, doet hieraan niet af. De Zesde Richtlijn (thans btw-richtlijn) biedt EU-lidstaten de mogelijkheid om dergelijke leveringen niet te belasten met btw. Het staat aan de Slowaakse rechter om na te gaan of de Slowaakse Republiek van deze mogelijkheid gebruik heeft gemaakt. 

Nederland kent, evenals de meeste andere EU-lidstaten, een nultarief voor de levering van nog niet ingevoerde goederen. De uitkomst van deze zaak heeft derhalve geen betekenis voor Nederland. Bij handel in goederen in een douane-entrepot in Slowakije en Oostenrijk moet echter wel rekening gehouden worden met btw-heffing.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op