11 januari 2013Levering deels gesloopt winkelcentrum vrijgesteld van btw

In de zaak J.J. Koomen en Zonen Beheer Heerhugowaard B.V. is naar aanleiding van prejudiciële vragen van de Hoge Raad door het HvJ EU geoordeeld dat de levering van een winkelcentrum dat ten tijde van de levering gedeeltelijk gesloopt is, maar dat nog toegankelijk is voor publiek en waarin nog ten minste één winkel open is, vrijgesteld is van btw-heffing.

Aan het winkelcentrum, dat in slechte staat verkeerde, was reeds een aantal sloopwerkzaamheden verricht voordat de levering aan de projectontwikkelaar, J.J. Koomen en Zonen Beheer Heerhugowaard B.V., plaatsvond. De projectontwikkelaar heeft de werkzaamheden na de levering voortgezet waardoor een vervaardigd goed is ontstaan. Volgens de projectontwikkelaar was aan hem een vervaardigd (nieuw) goed geleverd, gelet op de bedoeling van partijen om een vervaardigd goed te doen ontstaan. De projectontwikkelaar deed om die reden een beroep op de zogenoemde “samenloopvrijstelling” overdrachtsbelasting.

De Hoge Raad heeft (met inachtneming van het arrest van het HvJ EU) beslist dat aan de projectontwikkelaar geen vervaardigd (nieuw) gebouw is geleverd. Hof Amsterdam heeft daarom terecht geoordeeld dat de levering van het winkelcentrum aan de projectontwikkelaar vrijgesteld was van btw-heffing waardoor de verkrijging van het winkelcentrum belast was met overdrachtsbelasting.

Zie 7.4 voor dit arrest en meer informatie over de levering van onroerend goed.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op