2 april 2015Levering bijna volledig gesloopt winkelpand is belast met btw

Y B.V. heeft in 2007 een bedrijfspand verkocht aan btw-ondernemer X B.V. Ten tijde van de levering was de oudbouw gesloopt, met uitzondering van het in de nieuwbouw te integreren gedeelte van de oude voorgevel van het pand. Dit restant van de voorgevel, dat is blijven staan omdat anders geen of moeilijker een sloopvergunning zou worden afgegeven, werd op dat moment ondersteund met tijdelijke steunbalken. Op het door de sloop vrijgekomen perceel lag nog 75% van de vloerplaat van de oudbouw, waar de nieuwbouw overheen gebouwd is. Tevens is de bestaande fundering vervangen. De nieuwbouw heeft twee in plaats van drie etages, beschikt over een lift, een andere indeling van de begane grond en  een volledig glazen wand op de plaats van een gevelplaat. 

X B.V. is van mening dat de bouwwerkzaamheden hebben geleid tot een door verbouwing vervaardigd goed, waarvan de verkrijging (krachtens een met 21% btw belaste levering) is vrijgesteld van overdrachtsbelasting. De inspecteur van de Belastingdienst meent daarentegen dat geen sprake is van de vervaardiging van een gebouw dat voorheen niet bestond, aangezien zowel het uiterlijk als de functie niet is veranderd, aangezien de beeldbepalende voorgevel van het pand is blijven staan en het pand ook na de verbouwing de functie heeft van winkelpand. Om die reden is aan X B.V. een naheffingsaanslag overdrachtsbelasting opgelegd. 

Rechtbank Noord-Nederland heeft in deze zaak geoordeeld dat in dit geval de werkzaamheden aan het pand dermate ingrijpend zijn geweest dat in wezen nieuwbouw heeft plaatsgevonden. Daaraan doet volgens de rechtbank niet af dat het aangezicht van het pand niet, althans niet noemenswaardig, is gewijzigd en de functie hetzelfde is gebleven. Het is aannemelijk dat de constructie van het gebouw zodanig is aangetast, dat er bouwkundig sprake is van sloop van oudbouw en vervanging door nieuwbouw. Y B.V. heeft aan X B.V. een gedeelte van een nieuw vervaardigd gebouw vóór het tijdstip van eerste ingebruikneming geleverd, aldus de rechtbank. De sloopfase was namelijk volledig afgerond en er was aangevangen met de (nieuw)bouwfase. Ter zake van deze levering is 21% btw verschuldigd, zodat de naheffingsaanslag overdrachtsbelasting – gelet op de van toepassing zijnde samenloopvrijstelling – onterecht is opgelegd aan X B.V.

Zie 7.11 voor meer informatie over de samenloop van btw en overdrachtsbelasting. Voor meer of specifieke informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Matthijs van der Wulp op het telefoonnummer 078 -622 54 52 of het e-mailadres mvanderwulp@vandrielfruijtier.nl.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op