3 mei 2012Lebara verkoopt internationale telefoongesprekken niet aan eindafnemer, maar aan distributeur

Lebara Ltd. exploiteert in het Verenigd Koninkrijk een (gehuurde) schakelcentrale voor het verrichten van (internationale) telecommunicatiediensten. Via de schakelcentrale worden internationale telefoongesprekken doorgeleid naar internationale telecommunicatienetwerken. Lebara verkoopt telefoonkaarten voor dergelijke internationale telefoongesprekken tegen een lagere waarde dan de nominale waarde aan distributeurs in o.a. andere EU-lidstaten. Deze distributeurs verkopen de telefoonkaarten door aan de eindgebruikers. Naar de mening van de Engelse fiscus is de verkoop van de telefoonkaarten door Lebara Ltd. belast met btw. Echter, ook het verzorgen van de internationale telecommunicatiediensten is naar de mening van de Engelse fiscus een belaste dienst. Omdat de afnemers particulieren zijn, is bovengenoemde dienst belast met Engelse btw. De Engelse rechter twijfelt en heeft het HvJ EU verzocht om uitleg. Het HvJ EU oordeelt dat een aanbieder van telefoondiensten die telefoonkaarten verkoopt aan een distributeur een telecommunicatiedienst onder bezwarende titel verricht ten behoeve van de distributeur. De betreffende aanbieder verricht daarentegen geen tweede dienst onder bezwarende titel ten behoeve van de eindgebruiker wanneer deze, na aankoop van de telefoonkaart, gebruik maakt van het recht om telefoonoproepen te verrichten met gebruikmaking van de op die kaart vermelde informatie.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op