10 augustus 2012Lagere btw-correctie elektrische auto niet in strijd met gelijkheidsbeginsel

Een uitzendbureau laat de zakelijke, niet-elektrische auto’s voor privédoeleinden van het personeel gebruiken. Het uitzendbureau beriep zich op het beleid dat gold tot 1 juli 2011 en op grond waarvan volstaan kon worden met een btw-correctie van 12% x de bijtelling voor de loonbelasting. Het uitzendbureau is primair van mening dat het in strijd is met het gelijkheidsbeginsel dat voor het privégebruik van elektrische auto’s slechts een btw-correctie van 12% x 0% x cataloguswaarde verschuldigd is. Subsidiair stelde het uitzendbureau de meest gunstige forfaitaire btw-correctie voor auto’s met een verbrandingsmotor, namelijk 12% x 14% x cataloguswaarde, toe te mogen passen.

Naar het oordeel van Rechtbank Breda verschillen auto’s met een elektrische motor wezenlijk van auto’s met een verbrandingsmotor. Dit wezenlijke verschil heeft tot gevolg dat er geen sprake is van vergelijkbare gevallen waardoor het primaire standpunt van het uitzendbureau faalt. Het uitzendbureau mag naar het oordeel van de rechtbank wel de meest gunstige forfaitaire btw-correctie voor auto’s met een verbrandingsmotor (12% x 14% x cataloguswaarde) toepassen. Voor deze uitspraak en meer informatie zie 10.3.3 van het btw-handboek.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op