22 augustus 2012Lagere btw-correctie elektrische auto niet in strijd met gelijkheidsbeginsel

De uitspraak van Rechtbank Breda (zie 10.3.3 van het btw-handboek) betreft een uitzendbureau dat de zakelijke, niet-elektrische auto’s voor privédoeleinden van het personeel laat gebruiken. Het uitzendbureau beriep zich op het beleid dat gold tot 1 juli 2011 en op grond waarvan volstaan kon worden met een btw-correctie van 12% x de bijtelling voor de loonbelasting (hierna: LB-bijtelling). De LB-bijtelling bedroeg voor het uitzendbureau 12% x 25% x cataloguswaarde. Het uitzendbureau is primair van mening dat het in strijd is met het gelijkheidsbeginsel dat voor het privégebruik van elektrische auto’s slechts een btw-correctie van 12% x 0% x cataloguswaarde verschuldigd is, terwijl het uitzendbureau een btw-correctie van 12% x 25% x cataloguswaarde moet voldoen. Subsidiair stelde het uitzendbureau op grond van het gelijkheidsbeginsel de meest gunstige forfaitaire btw-correctie voor auto’s met een verbrandingsmotor, 12% x 14% x cataloguswaarde, toe te mogen passen.

Naar het oordeel van Rechtbank Breda verschillen auto’s met een elektrische motor wezenlijk van auto’s met een verbrandingsmotor. Dit verschil heeft naar het oordeel van de rechtbank tot gevolg dat er geen sprake is van vergelijkbare gevallen waardoor het primaire standpunt van het uitzendbureau faalt. Het uitzendbureau mag naar het oordeel van de rechtbank op grond van het gelijkheidsbeginsel wel de meest gunstige forfaitaire btw-correctie toepassen voor auto’s met een verbrandingsmotor (12% x 14% x cataloguswaarde).

Volgens de rechtbank verschillen elektrische auto’s wezenlijk van auto’s met een verbrandingsmotor. Kennelijk vindt rechtbank de aandrijving van de auto’s een relevant kenmerk voor de vraag of er voor de btw-correctie voor het privégebruik van de auto sprake is van een gelijk geval. Naar onze mening is het maar de vraag of het gezien de doelstelling van de btw-correctie, namelijk het belasten van het privégebruik van de auto(kosten), relevant is of een auto een verbrandingsmotor heeft of een elektrische motor. In beide gevallen vindt er (te belasten) privégebruik plaats van de auto ter zake waarvan btw-aftrek is genoten. Het past naar onze mening niet in de doelstelling van de btw-correctie om privégebruik niet te belasten als er geen CO2-uitstoot plaatsvindt. Naar onze mening is het niet aannemelijk dat de kosten van een auto zonder CO2-uitstoot in vergelijking met een auto met CO2-uitstoot aanleiding geeft tot het (feitelijk) achterwege laten van een btw-correctie. Ons is bevestigd dat tegen deze uitspraak hoger beroep is ingesteld bij Hof ’s Hertogenbosch. Of de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep standhoudt, zal moeten blijken.

Hebt u vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht? Neem dan contact met ons op! U kunt ons telefonisch bereiken op 088-2989898 en per e-mail via info@btwplaza.nl.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op