22 oktober 2012Kwijtschelding vorderingen leidt tot recht op teruggaaf

A B.V. houdt 50% van de aandelen in E B.V. De andere helft van de aandelen zijn in handen van C B.V. A heeft in 2010 beheersvergoedingen in rekening gebracht aan E. Hierover heeft zij btw in rekening gebracht en deze op aangifte voldaan. E heeft deze vergoedingen niet direct betaald aan A. In 2011 heeft A haar aandelen voor een bedrag van € 1 overgedragen aan C. Daarnaast heeft zij de openstaande vorderingen die zij had op E kwijtgescholden. Vervolgens heeft A verzocht om teruggaaf van de btw die zij over de beheersvergoedingen had voldaan. De inspecteur heeft deze teruggaaf geweigerd, omdat hij van mening is dat, toen A de vorderingen bij levering van de aandelen prijsgaf, verrekening en voldoening heeft plaatsgevonden. A brengt hier tegenin dat zij het teruggaafverzoek heeft ingediend voor de datum van kwijtschelding en dat kwijtschelding bovendien niet aan te merken is als betaling.

Rechtbank ’s-Gravenhage heeft geoordeeld dat uit niets gebleken is dat A met het prijsgeven van haar vorderingen onzakelijk heeft gehandeld of daarmee een gedeelte van haar vorderingen dat nog voor verwezenlijking vatbaar was, heeft prijsgegeven. Zij kon van E namelijk geen enkele betaling meer verwachten. Kwijtschelding leidt bovendien niet tot verrekening en daarmee tot voldoening van de vorderingen. Om die reden heeft A recht op teruggaaf van de btw die zij ten aanzien van de beheersvergoedingen heeft afgedragen.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op