30 maart 2012Kunstenaar had btw-verhoging op koper kunstwerk kunnen verhalen

Per 1 januari 2011 is de levering van kunstvoorwerpen belast met 19% btw. Voor die datum was een dergelijke levering belast met 6% btw. Een beeldend kunstenaar die in december 2010 een kunstwerk verkocht, maar dit werk pas op 3 januari 2011 leverde was derhalve niet 6% maar 19% btw verschuldigd. Naar de mening van de kunstenaar was deze wetswijziging in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel en het gelijkheidsbeginsel, alsmede art. 1, eerste protocol bij het EVRM. Rechtbank Den Haag oordeelt dat een rechter een wet in formele zin niet mag toetsen aan algemene rechtsbeginselen. Strijd met art. 1, eerste protocol bij het EVRM is de rechtbank niet gebleken. De kunstenaar heeft zichzelf met de btw-last opgezadeld aangezien hij op grond van art. 52 Wet OB de btw-verhoging mag afwentelen op de koper. Door dit niet te doen vindt de extra btw-last van 13% voor de kunstenaar niet zijn oorzaak in de tariefsverhoging, maar in de keuze om die btw niet af te wentelen op de koper van het kunstwerk. Zie 5.2 voor deze uitspraak.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op