5 juli 2012Kosten voor gemene rekening alleen indien van meet af aan overeengekomen

Een stichting die kosten van (administratief) personeel volgens een vaste verdeelsleutel doorberekent aan scholen, kan naar het oordeel van Hof Amsterdam geen beroep doen op het leerstuk van kosten voor gemene rekening. De deelnemende scholen kunnen namelijk kiezen uit verschillende pakketten van door de stichting te verrichten werkzaamheden met een daarbij horende kostenbijdrage. Volgens het hof is hiermee geen sprake van een doorberekening van kosten voor gemene rekening, maar van dienstverlening tegen vergoeding. Hieraan doet niet af dat de kostprijs zonder winstopslag aan de scholen wordt berekend. Hierbij acht het hof het van belang dat de kosten (van personeel, huisvesting etc.) niet van meet af aan rechtstreeks voor gemeenschappelijke rekening zijn gemaakt en dat de betrokkenheid van de aan de kosten ten grondslag liggende werkzaamheden uit meer moet bestaan dan het afnemen van een gekozen pakket. Tot slot acht het hof van belang dat de risico van de verdeling van de kosten slechts is opgenomen in een niet ondertekende conceptovereenkomst. Dit betekent dat de stichting over de doorberekende kosten terecht 19% btw op aangifte heeft voldaan. 

Zie 4.19 voor deze uitspraak en meer informatie over het leerstuk van kosten voor gemene rekening.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op