12 augustus 2015Koper terecht uitgegaan van margeregeling na vermelding op factuur door wederverkoper

Indien een wederverkoper op een factuur vermeldt dat zijn leveringen aan een koper hebben plaatsgevonden onder de margeregeling, mag die koper in beginsel uitgaan van de juistheid van die mededeling. 

De margeregeling is van toepassing op de levering van gebruikte goederen door wederverkopers en houdt in dat slechts btw geheven wordt uit de winstmarge. 

Een B.V. die handelt in gebruikte auto’s, heeft in 2008 in totaal 196 gebruikte auto’s ingekocht in Spanje, die – op vijf auto’s na – een kilometerstand boven de 6.000 hadden. De auto’s zijn ingekocht bij in Spanje gevestigde leveranciers die onderdeel uitmaken van het concern van één autofabrikant. De meeste auto’s zijn voor rekening en risico van de B.V. vervoerd van Spanje naar Nederland. Op de aankoopfacturen is op verzoek van de B.V. de vermelding “delivery under margin regularization” (dit zou moeten zijn: ‘margin scheme’, red.) opgenomen en het btw-identificatienummer van de B.V. vermeld. Er is geen btw vermeld op de facturen. Het concern heeft de leveringen in Spanje aangegeven als intracommunautaire leveringen (zie 9.1.2). De B.V. heeft in haar aangifte echter geen intracommunautaire verwervingen (zie 9.1.5) aangegeven. De auto’s zijn door de B.V. voor het overgrote deel doorverkocht aan autobedrijven en voor een klein deel aan particulieren, waarbij in alle gevallen de margeregeling is toegepast. 

Tijdens een boekenonderzoek bij de B.V. is de toepassing van de margeregeling onderzocht. De inspecteur heeft vervolgens, omdat volgens hem de margeregeling onterecht is toegepast, een naheffingsaanslag en een verzuimboete opgelegd, die door de B.V. wordt bestreden. 

In eerste aanleg is in deze zaak door Rechtbank Gelderland geoordeeld dat de B.V. niet aannemelijk heeft kunnen maken dat de ingekochte auto’s margeauto’s waren en dat de enkele vermelding van de toepassing van de margeregeling op de factuur kan niet bewerkstelligen dat een btw-auto een margeauto wordt. In hoger beroep komt Hof Arnhem-Leeuwarden tot een ander oordeel. Het hof overweegt dat uit de wetsgeschiedenis blijkt dat indieneenwederverkoper op een factuur vermeldt dat zijn leveringen aan een koper hebben plaatsgevonden onder de margeregeling, die koper in beginsel uit mag gaan van de juistheid van die mededeling. Op basis van hetgeen de betrokken partijen verklaard hebben, acht het hof het aannemelijk dat de B.V. voorafgaand aan de onderhavige transacties met de gebruikte auto’s duidelijk aan het concern heeft laten weten alleen margeauto’s te willen aankopen en steeds ervan is uitgegaan dat zij daadwerkelijk margeauto’s geleverd heeft gekregen. Daarbij past, aldus het hof, dat de B.V. aan het concern heeft gevraagd een (taaltechnisch weliswaar niet geheel juiste) Engelse vertaling van de aanduiding “levering valt onder de margeregeling” op de factuur te vermelden. De B.V. mocht in deze omstandigheden afgaan op de juistheid van de aanduiding op de factuur. Hierbij heeft het hof in aanmerking genomen dat van het concern, gelet op de bedrijfsomvang, verwacht mag worden dat de medewerkers weten hoe de margeregeling werkt en dat het niet in de rede ligt dat zo’n concern de aanduiding van de margeregeling slechts op verzoek van een relatief klein Nederlands bedrijf opnemen op hun facturen. Kortom, de B.V. mocht uitgaan van de juistheid van de mededeling op de betreffende facturen dat de leveringen hebben plaatsgevonden onder toepassing van de margeregeling. De regeling is niet van toepassing op de nieuwe vervoermiddelen. Het betoog van de B.V. dat de margeregeling ook voor deze nieuwe vervoermiddelen van toepassing zou moeten zijn, omdat anders strijd bestaat met het Europese discriminatieverbod (artikel 18 van het VEU) en de vrijheid van goederenverkeer (artikel 34 en 35 van het VEU), gaat volgens het hof uit van een onjuist uitgangspunt en vindt daarom geen gehoor.

Zie 11.4 voor meer informatie over toepassing van de margeregeling.
 

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op