20 mei 2015Kans op dubbele boete bij balansschuld van meer dan € 50.000 btw

Uit het plan van aanpak en de werkinstructies ter zake van de Actie balansschulden van de Belastingdienst blijkt dat een ondernemer met een balansschuld van meer dan € 50.000 het risico loopt op een verzuim- of vergrijpboete voor het niet (tijdig) betalen van de btw én een vergrijpboete voor het niet (tijdig) indienen van een suppletieaangifte.

In april 2013 heeft de Belastingdienst de “Actie balansschulden” aangekondigd. Hierbij zijn ondernemers met een btw-schuld op de balans opgeroepen om voor 1 juni 2013 een suppletieaangifte in te dienen voor de boekjaren tot en met 2012. Aan de circa 20.000 ondernemers die aan deze oproep gehoor hebben gegeven is geen boete opgelegd. Het grootste gedeelte van de circa 70.000 ondernemers met een btw-schuld op de balans heeft aan de oproep geen gehoor gegeven.

ProceD heeft op grond van de Wet openbaarheid van bestuur verzocht om het plan van aanpak en de werkinstructies die betrekking hebben op de Actie balansschulden openbaar te maken. De Belastingdienst heeft aan dit verzoek moeten voldoen. Achter het beleid dat de Belastingdienst blijkt te voeren kunnen vraagtekens worden geplaatst. Zo blijkt de Belastingdienst de ‘boosdoeners’ met een btw-schuld van niet meer dan € 50.000 ‘slechts’ een verzuimboete op te leggen van 10%. Bij ondernemers met een btw-schuld van meer dan € 50.000 wordt in beginsel een boekenonderzoek aangekondigd. Afhankelijk van de uitkomst van dit onderzoek zal een verzuim- of vergrijpboete worden opgelegd vanwege het niet (tijdig) betalen van de btw. Daarnaast wordt onderzocht of een vergrijpboete op zijn plaats is vanwege het niet (tijdig) voldoen aan de informatieverplichting (lees: het niet dan wel niet tijdig indienen van een suppletieaangifte).

Het is onduidelijk waarom de grens ligt bij € 50.000. Deze grens lijkt een arbitraire. Hierbij geldt dat een btw-schuld van € 50.000 voor een multinational relatief gezien een gering bedrag is, terwijl dit voor een kleine ondernemer relatief gezien een enorm bedrag zal zijn. De “one-size-fits-all-benadering” is reeds om die reden ongelukkig te noemen. Daarnaast is het de vraag of het te rechtvaardigen is dat een ondernemer met een btw-schuld van € 49.000 op de balans ‘wegkomt’ met een verzuimboete, terwijl een ondernemer met € 51.000 een (tijdrovend) boekenonderzoek kan verwachten en de kans loopt op een boete wegens het niet (tijdig) betalen van de btw én een boete voor het niet (tijdig) indienen van een suppletieaangifte. Naar onze mening kan betwist worden of dit verschil in behandeling in overeenstemming is met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Ondernemers met een balansschuld van meer dan € 50.000 die geconfronteerd worden met een (vergrijp)boete(n) doen er daarom verstandig aan om bezwaar aan te tekenen. Uiteraard zijn wij u(w cliënt) hierbij graag behulpzaam.

Bron: ProceD

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op