10 september 2013Kamervragen over vervallen integratieheffing btw voor woningcorporaties

Recent heeft het kabinet een akkoord gesloten met Aedes, de brancheorganisatie voor woningcorporaties. Doel van de afspraken is dat de woningcorporaties hun bijdrage aan de volkshuisvesting in Nederland blijven leveren door naar vermogen te investeren in de sociale woningbouw. Voor de woningcorporaties komen extra middelen beschikbaar voor investeringen, onder andere door het vervallen van de integratieheffing voor de btw. Deze afspraak levert de woningcorporaties een extra budget van € 60 miljoen per jaar op. 

Naar aanleiding van deze afspraak hebben de Tweede Kamerleden Omtzigt en Knops (CDA) vragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiën en de Minister voor Wonen en Rijksdienst. De Kamerleden vragen zich af of de integratieheffing in zijn geheel vervalt of slechts voor de corporatiesector. 

Indien de integratieheffing slechts vervalt voor de corporatiesector, vragen de Kamerleden zich af of de Europese Commissie akkoord is met deze maatregel. In het verleden is een goedkeuring die o.a. gold voor woningcorporaties met de mogelijkheid tot afzien van de integratieheffing (de zogeheten Mededeling 26) namelijk onder druk van de Commissie ingetrokken. Het opnieuw invoeren van de goedkeuring zou kunnen leiden tot een nieuwe inbreukprocedure van de Commissie tegen Nederland. 

Voor het geval dat de integratieheffing in zijn geheel vervalt, wijzen de Kamerleden op de nota die is opgesteld naar aanleiding van het intrekken van Mededeling 26, waarin is aangegeven dat het vervallen van de integratieheffing een ongewenst negatief budgettair effect heeft. De Kamerleden vragen zich af wat het totale budgettaire effect van het vervallen van de integratieheffing in alle sectoren zou zijn. Tot slot vragen zij zich af op welke wijze en termijn de integratieheffing zal worden afgeschaft. 

Zie 2.2 voor meer informatie over de integratieheffing.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op