27 augustus 2013Kamervragen over btw-vrijstelling PostNL

De Kamerleden De Liefde (VVD) en Mei Li Vos (PvdA) hebben aan de minister van Economische Zaken en de staatssecretaris van Financiën vragen gesteld over de btw-vrijstelling die geldt voor PostNL. De staatssecretaris van Financiën heeft deze vragen mede namens de minister van Economische Zaken beantwoord.

In de antwoorden op de Kamervragen geeft de staatssecretaris aan dat hij op de hoogte is van het bestaan van deze btw-vrijstelling voor PostNL. Deze btw-vrijstelling is van toepassing op diensten van PostNL die onder de universele postdienst vallen, met name de collectie en bezorging tegen enkelstukstarief van brieven van maximaal twee kilogram en pakketten van maximaal 10 kilogram. Op het deel van de pakketmarkt waarop stevige concurrentie plaatsvindt, is de btw-vrijstelling niet van toepassing. De btw-vrijstelling voor universele postdiensten is lang geleden ingevoerd om de kosten van postbezorging zo laag mogelijk te houden, administratieve moeilijkheden te voorkomen en omdat de controle op een juiste btw-aftrek bezwaarlijk zou zijn. De btw-vrijstelling voor universele postdiensten gold in Nederland al voor de aanpassing van de Wet OB aan de Zesde Richtlijn en is bij de inwerkingtreding van de Zesde Richtlijn gehandhaafd.

De Europese Commissie heeft in 2004 voorgesteld om de btw-vrijstelling voor universele postdiensten te schrappen en te vervangen door een verlaagd btw-tarief. Hierdoor bestaat recht op volledige btw-aftrek en verschilt de reikwijdte van de btw-vrijstelling niet per EU-lidstaat. Dit voorstel van de Europese Commissie, dat Nederland ondersteunde, heeft het niet gehaald. Niettemin heeft de Europese Commissie naar aanleiding van het Groenboek over de toekomst van de Europese btw aangegeven deze btw-vrijstelling opnieuw ter discussie te willen stellen. De staatssecretaris geeft aan dat Nederland zich zal blijven inzetten voor het creëren van een gelijk speelveld.

Voor meer informatie over de btw-vrijstelling voor postdiensten zie 8.2.7 van het btw-handboek.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op