16 juli 2014Kamervragen over btw-vrijstelling onderwijs in techniek

Kamerlid Bashir (SP) heeft aan de staatssecretaris van Financiën vragen gesteld over de toepassing van de btw-vrijstelling op het onderwijs in de techniek. Deze vragen zijn:

  • Wanneer is onderwijs in techniek wel onderdeel van het wettelijk geregeld onderwijs en wanneer niet?
  • Waarom valt onderwijs in techniek niet onder de algemene maatregel van bestuur die categorieën onderwijs en nauw daarmee samenhangende diensten als vrijgesteld onderwijs aanwijst?
  • Bent u met mij van mening dat alle belastingkantoren op dezelfde manier de regels moeten toepassen? Hoe controleert u dat belastingkantoren op dezelfde manier de belastingwet- en regelgeving toepassen?
  • Klopt het dat in de casus van het bedrijf MadScience het Belastingkantoor Oost-Brabant de onderwijsvrijstelling wel toepast en het Belastingkantoor Limburg niet?
  • Hoe gaat u ervoor zorgen dat verschillende belastingkantoren de toepassing van de onderwijsvrijstelling op dezelfde manier gaan interpreteren?
  • Waarom kan de onderwijsvrijstelling niet worden gegeven aan instellingen die een certificering hebben (bijvoorbeeld CRKBO), zodat alle belastingkantoren dit keurmerk kunnen gebruiken voor controle?

Uit de Kamervragen komt naar voren dat er tussen de eenheden van de fiscus op dit terrein verschillende standpunten worden gehuldigd. Dit kan gerechtvaardigd zijn indien de situatie feitelijk en juridisch anders is, maar in het geval van MadScience Limburg en MadScience Brabant lijkt van een verschillende situatie geen sprake te zijn. Dat de btw-onderwijsvrijstelling in de praktijk door de diverse eenheden van de fiscus verschillend wordt uitgelegd is ons niet onbekend. Dit is echter mede te wijten aan de complexiteit van de btw-onderwijsvrijstelling, terwijl bovendien gedegen kennis nodig is van de -eveneens complexe- onderwijswetgeving. Het afstemmen van btw-gevolgen van activiteiten in het onderwijs met de fiscus vergt derhalve een grondig vooronderzoek. Wilt u weten of u de btw-onderwijsvrijstelling kunt toepassen en/of wilt u hierover afstemming zoeken met de fiscus? Onze ervaren btw-specialisten helpen u graag! Voor meer informatie over de btw-onderwijsvrijstelling zie 8.2.10.??

 

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op