6 mei 2013Kamervragen over btw-vrijstelling magnetiseur

Onlangs is door Hof Den Bosch geoordeeld dat de handelingen van een paranormaal therapeut, bestaande uit gesprekshandelingen en behandelingen door middel van magnetiseren, zijn vrijgesteld van btw-heffing op grond van de beroepskwalificaties van de therapeut. De behandelingen door de paranormaal therapeut zijn volgens hof namelijk gelijkwaardig aan die van o.a. psychiaters en psychologen.

Naar aanleiding van deze uitspraak heeft het SP-Kamerlid Van Gerven vragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiën en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Van Gerven vraagt zich af hoe het kan en of het wenselijk is dat behandelingen door een alternatieve genezer op grond van het unierecht op dezelfde voet zijn vrijgesteld als die van psychologen, zonder dat dezelfde opleidingseisen worden gesteld of is aangetoond dat de behandeling effectief werkt en/of van hetzelfde niveau is. Hij vraagt zich af of de staatssecretaris en de minister de mening delen dat de Europese Unie niet de bevoegdheid zou moeten hebben om te bepalen welke alternatieve geneeswijzen zijn vrijgesteld en wat er ondernomen gaat worden om dit eventueel te veranderen. Tot slot vraagt het Kamerlid zich af wat de gevolgen van deze uitspraak voor de btw-plicht van andere alternatieve genezers. 

Noot: de uitspraak van Hof Den Bosch ziet op de btw-wetgeving vóór 1 januari 2013. Zie 8.2.1 voor de actuele btw-wetgeving. 

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op