19 december 2018Jongerenwerk in opdracht van kerkelijke gemeente niet btw-vrijgesteld

Feiten

Een ondernemer verricht activiteiten op het gebied van het verzorgen van entertainment en het samenstellen van entertainment-programma’s. Daarnaast is de ondernemer actief als jongerenwerker voor een kerk. De kerk heeft de ondernemer ingehuurd om uit te zoeken waarom de jongeren niet deelnemen aan de door de kerk aangeboden activiteiten. Daarnaast moet de ondernemer zich richten op het bedenken van nieuwe vormen van jeugdwerk die jongeren in deze tijd aanspreken. De ondernemer stelt primair dat de diensten zijn vrijgesteld op grond van art. 11, lid 1, onderdeel t Wet OB en subsidiair op grond van art. 11, lid 1, onderdeel f Wet OB.

Rechtbank

Rechtbank Den Haag oordeelt dat indien een kerk vrijgestelde diensten verricht, dat niet per definitie betekent dat een derde aan wie een kerk een deel van haar dienst uitbesteedt, ongeacht hoe deze uitbesteding wordt aangeduid, ook vrijgestelde diensten verricht. De diensten van die derde dienen altijd afzonderlijk te worden beoordeeld.

Door de ondernemer is niet aannemelijk gemaakt dat zijn diensten onontbeerlijk zijn voor het verrichten van vrijgestelde diensten van de kerk. Het beleidsplan, de facturen en de VAR-verklaring zijn onvoldoende om aannemelijk te maken dat de door hem verleende diensten aan de kerk onder de vrijstelling van art. 11, lid 1, onderdeel t Wet OB vallen.

Uit het Beleidsplan blijkt dat de ondernemer door de kerk is ingehuurd om te achterhalen waarom jongeren niet deelnemen aan de door de kerk aangeboden activiteiten en voorts om nieuwe activiteiten te bedenken die jongeren in deze tijd aanspreken. Daarmee verricht de ondernemer diensten aan de kerk zelf en niet aan de leden van de kerk, laat staan dat hij diensten verricht aan de leden van de kerk tegen een statutair vastgestelde contributie.
Daarnaast slaagt een beroep op art. 11, lid 1, onderdeel f Wet OB, omdat niet gesteld noch gebleken is dat de ondernemer geen winst beoogt.

Tip teken! Wij zijn het eens met het oordeel van de Rechtbank. Zie 8.2.5 voor meer informatie over de sociaal-culturele vrijstelling.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op