4 april 2012Jaarlijkse vemelding btw-schuld op balans reden voor vergrijpboete van 25%

Een B.V. dient op 26 november 2005 een aangifte vennootschapsbelasting in voor het jaar 2004. Op de bij de aangifte behorende balans staat een btw-schuld van € 20.987. Naar aanleiding hiervan is een boekenonderzoek ingesteld. Hieruit volgde dat deze btw-schuld meerdere jaren betrof. Voor het jaar 2001 heeft de inspecteur een naheffingsaanslag opgelegd en een boete van 25% wegens grove schuld. Naar het oordeel van het Hof Amsterdam is deze vergrijpboete passend en geboden. De B.V. heeft zelf de btw-aangifte opgesteld en de belastingadviseur jaarlijks een herrekening laten maken. De verschillen uit de herrekening zijn door de B.V. niet aangegeven in suppletieaangiften, hetgeen volgens het hof voldoende is voor grove schuld. Dat de B.V. er te goeder trouw vanuit is gegaan dat na ontvangst van de jaarstukken automatisch een naheffingsaanslag zou worden opgelegd doet daar, wat daar overigens ook van zij, niet aan af.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op