30 december 2016Italiaanse pro rata berekening niet in strijd met EU-recht

Mercedes Benz Italia SpA is verantwoordelijk voor de strategische leiding over de verkoop van de merken van de groep Daimler-Chrysler in Italië. Daarnaast verstrekt zij leningen aan dochtermaatschappijen. Bij de btw-aangifte over 2004 beschouwt zij deze financiële activiteiten als ‘bijkomstig’ aan de andere activiteiten en heeft de ontvangen rente op de leningen niet meegenomen in de berekening van het pro rata. Anders gezegd: zij nam de ontvangen rente niet mee in de noemer van de pro rata-breuk. De Italiaanse belastingdienst is van mening dat dit wel in de noemer moet worden meegenomen en vordert bij een belastingcontrole een bedrag van ruim 1,7 miljoen aan btw na. De Italiaanse belastingdienst stelt dat het verstrekken van leningen een van de voornaamste (namelijk 71,64% van de) activiteiten van Mercedes Benz is. Mercedes Benz gaat tegen dit standpunt in beroep en hoger beroep. Hierbij stelt Mercedes Benz dat de Italiaanse wetgever een aantal artikelen onjuist had geïmplementeerd. De rechter in hoger beroep heeft prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie.

Het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat de Italiaanse pro rata berekening op basis van omzetverhoudingen bij gemengd gebruik niet in strijd is met het EU-recht. Ook oordeelt het Hof dat de afwezigheid van een (andere) berekeningsmethode die gebaseerd is op een objectieve toedeling van de uitgaven op basis van de aard en daadwerkelijke bestemming van elk van de verworven goederen en diensten, niet van belang is.

 Dat Mercedes Benz de ontvangen rente wel mee moet nemen in de noemer van de pro rata lijkt na dit arrest geen twistpunt meer te zijn. Wel hebben wij eerder de vraag opgeworpen of de Nederlandse regeling (uitgangspunt pro rata en anders werkelijk gebruik) de toets van richtlijnconformiteit kan doorstaan. Uit dit arrest kan ons inziens de onverbindendheid en/of de strijdigheid van de Nederlandse systematiek niet worden afgeleid.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op