17 september 2014IT-diensten hoofdhuis USA aan Zweedse vaste inrichting in fiscale eenheid btw-belast

In de prejudiciële zaak Skandia America Corporation (hierna: SAC) gaat het om de gelijknamige in de USA gevestigde vennootschap die een vaste inrichting heeft in Zweden. Deze vaste inrichting maakt onderdeel uit van een Zweedse fiscale eenheid voor de btw. In 2007 en 2008 heeft het Amerikaanse hoofdhuis ingekochte IT-diensten (met een zogenoemde ‘mark up’) aan de Zweedse vaste inrichting doorbelast. De Zweedse vaste inrichting heeft de IT bewerkt en de IT-kosten met een mark up doorbelast aan de overige vennootschappen binnen het concern  (zowel binnen als buiten de Zweedse fiscale eenheid btw). 

De Zweedse rechter heeft het HvJ verzocht om aan te geven of btw is verschuldigd over de IT-diensten die zijn toegedeeld aan de vaste inrichting als de vaste inrichting deel uitmaakt van een fisale eenheid voor de btw, en zo ja, of de Zweedse fiscale eenheid verlegde btw verschuldigd is over de door het Amerikaanse hoofdhuis doorbelaste IT-kosten.

Het HvJ is van oordeel dat de vaste inrichting niet zelfstandig is ten opzichte van SAC. Omdat de vaste inrichting lid is van een fiscale eenheid in Zweden moeten diensten door SAC aan de vaste inrichting voor de btw worden beschouwd als diensten aan de Zweedse fiscale eenheid. De Zweedse fiscale eenheid is als afnemer van de door SAC verrichte IT-diensten derhalve verlegde btw verschuldigd.

Dit arrest betekent dat art. 7, lid 4 Wet OB aanpassing behoeft aangezien de Hoge Raad heeft beslist dat op grond van deze wetsbepaling ook het buitenlandse hoofdhuis met een vaste inrichting in Nederland tot de fiscale eenheid behoort en het buitenlandse hoofdhuis derhalve ‘btw-vrij’ kosten kan doorbelasten aan de vaste inrichting die onderdeel uitmaakt van een fiscale eenheid in Nederland. Zolang deze bepaling nog niet is aangepast, kan hierop naar onze mening door vaste inrichtingen die onderdeel uitmaken van een fiscale eenheid in Nederland een beroep worden gedaan waardoor (na)heffing van verlegde btw achterwege blijft (zie 1.10). Zie voor dit arrest en meer informatie over vaste inrichtingen 1.12?? 

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op