6 februari 2019Invoering zesmaandentermijn teruggaaf btw

Btw-ondernemers die in een tijdvak per saldo geen btw verschuldigd zijn, zoals woningeigenaren die zonnepanelen aanschaffen en exploiteren, waren tot 2019 niet verplicht om de inspecteur binnen een bepaalde termijn te verzoeken om te worden uitgenodigd tot het doen van btw-aangifte. Met ingang van 1 januari 2019 is aan art. 3 Uitvoeringsregeling Awr een nieuw lid 2 toegevoegd op grond waarvan btw-ondernemers die niet reeds uitgenodigd zijn tot het doen van aangifte en een btw-teruggaaf wensen, verplicht zijn de inspecteur te verzoeken om te worden uitgenodigd tot het doen van btw-aangifte binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar waarin het recht op teruggaaf is ontstaan. Let op: het gaat bij deze termijn om het verzoek om een btw-aangifte te ontvangen en niet om het indienen van de btw-aangifte met het verzoek om teruggaaf.

De zesmaandentermijn geldt voor de gevallen waarin het recht op btw-teruggaaf van de btw-ondernemer is ontstaan na 31 december 2018. Voor een recht op btw-teruggaaf dat is ontstaan vóór 1 januari 2019 blijven tot 1 juli 2019 de oude regels gelden (lees: geen termijn). Bij een recht op teruggaaf dat is ontstaan voor 1 januari 2019 moet dus uiterlijk vóór 1 juli 2019 worden verzocht om te worden uitgenodigd tot het doen van btw-aangifte. Een woningeigenaar die in januari 2013 zonnepanelen heeft aangeschaft en de btw nog niet heeft teruggevraagd, kan dus tot 1 juli 2019 het formulier Opgaaf zonnepaneelhouders indienen. De nieuwe zesmaandentermijn kan ook van belang zijn voor btw-ondernemers die vanwege de toepassing van het nultarief per saldo recht op teruggaaf hebben. In de profitsector zullen deze btw-ondernemers meestal al btw-aangiften doen, maar in de non-profitsector kwam/komt het voor dat bijv. goede doelen gebruik konden/kunnen maken van het nultarief voor ontwikkelingswerk en zich er niet van bewust waren dat zij (per saldo) een recht op btw-teruggaaf hadden. Ook voor deze situatie gaat nu dus de zesmaandentermijn gelden.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op